Privacy beleid ActionPlanet Spaarnwoude

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en wanneer een aanvraag voor een dienst bij ons indient, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ActionPlanet Spaarnwoude. U dient zich ervan bewust te zijn dat ActionPlanet Spaarnwoude niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. ActionPlanet Spaarnwoude respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
ActionPlanet Spaarnwoude kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ActionPlanet Spaarnwoude en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ActionPlanet Spaarnwoude verstrekt.
ActionPlanet Spaarnwoude kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM ACTIONPLANET SPAARNWOUDE GEGEVENS NODIG HEEFT
ActionPlanet Spaarnwoude verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ActionPlanet Spaarnwoude uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEWAART ACTIONPLANET SPAARNWOUDE UW GEGEVENS?
ActionPlanet Spaarnwoude bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
ActionPlanet Spaarnwoude verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van ActionPlanet Spaarnwoude worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ActionPlanet Spaarnwoude gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Privacy beleid ActionPlanet Spaarnwoude

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en wanneer een aanvraag voor een dienst bij ons indient, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ActionPlanet Spaarnwoude. U dient zich ervan bewust te zijn dat ActionPlanet Spaarnwoude niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. ActionPlanet Spaarnwoude respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ActionPlanet Spaarnwoude kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ActionPlanet Spaarnwoude en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ActionPlanet Spaarnwoude verstrekt.

ActionPlanet Spaarnwoude kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM ACTIONPLANET SPAARNWOUDE GEGEVENS NODIG HEEFT

ActionPlanet Spaarnwoude verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ActionPlanet Spaarnwoude uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEWAART ACTIONPLANET SPAARNWOUDE UW GEGEVENS?

ActionPlanet Spaarnwoude bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

ActionPlanet Spaarnwoude verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ActionPlanet Spaarnwoude worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ActionPlanet Spaarnwoude gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ActionPlanet Spaarnwoude maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ACTIONPLANET Spaarnwoude bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ACTIONPLANET Spaarnwoude te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ActionPlanet Spaarnwoude heeft hier geen invloed op. ActionPlanet Spaarnwoude heeft Google geen toestemming gegeven om via ACTIONPLANET Spaarnwoude verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ ActionPlanet.nl ActionPlanet Spaarnwoude zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ActionPlanet Spaarnwoude neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ACTIONPLANET Spaarnwoude maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ActionPlanet Spaarnwoude verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ActionPlanet Spaarnwoude.

www. ActionPlanet.nl is een website van ActionPlanet Spaarnwoude.

ActionPlanet Spaarnwoude is als volgt te bereiken:

Adres: Laaglandersluisweg 12 1981 LS Velsen-Zuid

Telefoon: 023 – 539 26 50

E-mailadres: info@ ActionPlanet.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ ActionPlanet.nl ActionPlanet Spaarnwoude zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
ActionPlanet Spaarnwoude neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ACTIONPLANET Spaarnwoude maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ActionPlanet Spaarnwoude verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ActionPlanet Spaarnwoude.

www. ActionPlanet.nl is een website van ActionPlanet Spaarnwoude.

ActionPlanet Spaarnwoude is als volgt te bereiken:
Adres: Laaglandersluisweg 12 1981 LS Velsen-Zuid
Telefoon: 023 – 539 26 50
E-mailadres: info@ ActionPlanet.nl